Způsob péče v LRS


1. Lidský přístup

Léčení pacientů probíhá ve velmi osobním, rodinném prostředí. Důraz je kladen na individuální a laskavý přístup ke každému z nich s ohledem na jeho potřeby, zejména na odbornou lékařskou, rehabilitační a ošetřovatelskou péči. 

2. Postoj služebníka

Naši práci bereme jako poslání. Víme, že pobyt v nemocnici není pro nikoho příjemný a zvláště spojení s bolestí, omezenou hybností vyvolává různá napětí. V každé situaci se snažíme zachovat pokorný a služebný postoj k našim klientům. K tomu nám napomáhá křesťanská láska.

3. Moderní medicína

Používáme moderní diagnostická zařízení, lékařské metody a postupy v souladu s nejnovějšími trendy, byť některé techniky jsou i tisíce let staré...

4. Komplexní zaměření

Aby se uzdravilo tělo, je často nutné pracovat i s myslí a duchem člověka. Klíčem ke zdraví je totiž celostní přístup. Proto v našem zařízení najdete i křesťanského kaplana, který vám či vašim blízkým poskytne duchovní útěchu a povzbuzení.

Nahoru