Terénní péče

V rámci terénní péče poskytujeme tři druhy služeb:

Návštěvy jsou možné každý den 10 – 19 hodin, optimální doba je 14 – 19 hodin.

Nahoru