Deprecated: define(): Declaration of case-insensitive constants is deprecated in /data/web/virtuals/109117/virtual/www/domains/vyvoj.ptl.cz/wp-content/plugins/wp-clone-template/main.php on line 10
Lůžková rehabilitační péče - Léčebné a rehabilitační středisko Chvaly

Lůžková rehabilitační péče

LRS Chvaly poskytuje svým pacientům komplexní léčebnou rehabilitaci s mnoha různýmiprocedurami, léčebnými postupy a technikami. Mezi ně patří zejména:

 • Fyzioterapie,
 • dechová a kondiční cvičení, posilování,
 • masáže – ruční, částečné i celkové, reflexní,
 • elektroléčebné procedury,
 • vodoléčba,
 • laser, magnetoterapie, ultrazvuk,
 • tepelná terapie a kryoterapie,
 • motomedy motodlahy, rotopedy, pohyblivý chodník,
 • lymfodrenáž ruční i přístrojová,
 • akupunktura a všechny její techniky,
 • logopedie a ergoterapie,
 • vycházkové okruhy s lavičkami a minigolfem v areálovém parku.

Středisko je průběžně vybavováno novými přístroji a lékařskou technikou, jeho personál se kontinuálně školí v nejnovějších postupech a metodách. O své pacienty pečuje na 50 lůžkách ve dvou lůžkových stanicích.

LRS Chvaly přijímá na svá lůžka pacienty, kteří jsou schopni rehabilitace a v jejich zdravotním stavu je potenciál, který lze intenzívní rehabilitací zlepšit. Upoutání na lůžko, existence proleženin ani zavedené močové cévky nejsou pro přijetí překážkou. Všechny takové stavy umí ošetřovat a léčit.

LRS Chvaly nemůže přijmout na svá lůžka pacienty s demencí, zmatené a odmítající spolupráci. Právě na schopnosti spolupráce je postaven hlavní úspěch rehabilitační léčby.

LRS Chvaly je otevřené oddělení, návštěvy nemocných nejsou omezeny. Pacientům je nabízena individuální duchovní péče nezávisle na vyznání, bohoslužby v areálu jsou 2x týdně.

LRS Chvaly přijímá do lůžkové péče pojištěnce všech zdravotních pojišťoven.

Pro přihlášení na léčení je třeba zaslat:

 • Stručnou žádost formou dopisu či e-mailu s uvedením základních údajů o pacientovi, jeho onemocnění a schopnostech, informací, kde se momentálně nachází a sdělením telefonických či dalších kontaktů, na nichž je možno komunikovat.
 • Předběžnou či propouštěcí zprávu z nemocnice s popisem aktuálního stavu pacienta a všemi léky, které užívá, nebo doporučení na rehabilitaci od praktického lékaře.
 • Mimo výše uvedené dokumenty, zaslané přímo do LRS Chvaly, musí mít každý přijatý pacient revizním lékařem zdravotní pojišťovny schválený Návrh na rehabilitační péči v odborné léčebně. Při přímém překladu z nemocnice jej podává ošetřující lékař z příslušného oddělení té nemocnice. Žádá-li pacient přes praktického lékaře, podává návrh praktický lékař s doporučením od rehabilitačního lékaře, neurologa či ortopeda.

LRS Chvaly může přijmoutpacienta až poté, co obdrží z pojišťovny schválený návrh (jako v případě lázní).

Prosíme, aby zájemci o rehabilitaci a léčení měli pochopení pro několik následujících skutečností:

 • Je nutno počítat s tím, že kapacita LRS je zatím omezená, a proto nemůže být vyhověno hned a všem.
 • Pro pobyt pacientů musí být zdravotní důvody, LRS nemůže nahradit sociální péči.
 • Pacienti jsou přijímáni na dobu 3–4 týdnů, jen ve výjimečných případech může být pobyt prodloužen.
 • Tlak na obsazování lůžek je dlouhodobě mimořádně velký.
 • V celém areálu Chvaly je zakázáno kouření.
Nahoru