Deprecated: define(): Declaration of case-insensitive constants is deprecated in /data/web/virtuals/109117/virtual/www/domains/vyvoj.ptl.cz/wp-content/plugins/wp-clone-template/main.php on line 10
Ceník - Léčebné a rehabilitační středisko Chvaly

Ceník

Základní činnosti pečovatelské služby se zajišťují v rozsahu těchto úkonů

a) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití 120,- Kč/hod
2. pomoc při oblékání a svlékání včetně spec. Pomůcek 120,- Kč/hod
3. pomoc při prostorové orientaci,sam.pohybu 120,- Kč/hod
4. pomoc při přesunu na lůžko, vozík 120,- Kč/hod
b) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
1. pomoc při úkonech osobní hygieny 120,- Kč/hod
2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty 120,- Kč/hod
3. pomoc při použití WC 120,- Kč/hod
c) Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
1. zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování 190,- Kč / 
celodenní strava
2. pomoc při přípravě jídla a pití 120,- Kč/hod
3. příprava a podání jídla a pití 120,- Kč/hod
d) Pomoc při zajištění chodu domácnosti
1. běžný úklid a údržba domácnosti 120,- Kč/hod
2. údržba domácích spotřebičů 120,- Kč/hod
3. pomoc při zajištění velkého úklidu 120,- Kč/hod
4. donáška vody 120,- Kč/hod
5. topení v kamnech,včetně donášky a přípravy topiva 120,- Kč/hod
6. běžný nákup a pochůzky 120,- Kč/hod
7. velký nákup,nákup ošacení a nezbytného vybavení dom. 120,- Kč/hod
8. praní a žehlení ložního nebo osobního prádla 72,- Kč/kg
9. praní a mandlování prádla 52,- Kč/kg
10. mandlování prádla 20,- Kč/kg
Fakultativní služba
a) kontrola, návštěva a dohled u klienta v jeho domácnosti 120,- Kč/hod
b) masáže 150,- Kč/ 30 min
c) doprava osob v rámci Horních Počernic bez čekání -jedna instituce (lékař,Úřad MČ apod.) 150,-Kč
d) doprava vozidlem poskytovatele 7,- Kč/ km
e) doprovod k lékaři 120,- Kč/hod
f) zdrav. pojišťovnami nehrazené návštěvy (včetně cesty) 170,- Kč/ 30 min
100,- Kč/15min
g) půjčování kompenzačních pomůcek dle ceníku půjčovného

U úkonů, které mají hodinovou sazbu se úhrada účtuje podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů, včetně času stráveného dopravou z LRS ke klientovi a zpět. Pokud poskytování úkonu netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.

Nahoru